نهال گردو مراغه

نهال گردو مراغه درختی قدیمی  است که درخت های بزرگ دارد می تواند تا ۳۰ متر رشد کند درخت ۳۰ ساله می تواند تا ۸۰ کیلو

محصول بدهد

برای همه جای کشور مان جواب می دهد

مقاومت  متوسطی دارد

این رقم درختی خیلی  قوی و تنومند دارد

این گردو در مراغه هم  به خاطر آب و هوا خنک  زیاد مناسب میباشد بهترین منطقه ای در مراغه خیلی خوب جواب داده است 

که گردوی درجه (۱) را تولید می کنند این گردو در برابرخشکسالی دوام بیشتر دارد در نتیحه درخت  گردو مراغه رقم خیلی قدیمی شده

در برابر گردو رقم های جدید دیگر خواهان آن چنانی ندارد

نهال گردو مراغه


جهت خرید نهال گردو  مراغه با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید


 

 دفتر : اورمیه میاندواب خ ۱۷شهریور نرسیده به تقاطع شهدا دفتر نهالستان مهندس سعید قاسمی

 ایمیل : nahalbartar@gmail.com

تلفن دفتر : ۰۴۴۴۵۲۸۱۸۰

مدیریت : ۰۹۱۴۱۸۳۲۳۹۳