نوشته‌ها

خصوصیات مهم درخت گردو

خصوصیات مهم درخت گردو

دیربرگ دهی

یکی از صفات مهم در مورد خصوصیت درخت گردو، دیر برگدهی است. ارقام تجاری در یک دوره یک ماهه شروع به رشد می کنند، زود برگده ترین رقم پاین است که از اواخر اسفند تا اوایل فروردین شروع به گلدهی می کند و دیر برگده ترین رقم فرانکت است که برگدهی آن از اواخر فروردین آغاز می شود و بقیه ارقام برگدهی بین این دو رقم دارند.
ارقام زودبرگده علاوه بر اینکه در معرض خطر سرمای بهاره هستند، دوره گلدهی و گرده افشانی آنها در زمان اوج بارندگی بهاره است و در نتیجه باعث شیوع بلایت بر روی برگ ها و میوه ها می شود.
در بسیاری کشورها تغییر در تاریخ برگدهی یکی از اهداف اصلی بهنژادی می باشد. بسیاری درختان گردو در اثر یخبندان های دیررس بهاره آسیب می بینند، درحالیکه ژنوتیپ های دیربرگ تحت تاثیر قرار نمی گیرند.

در فرانسه به علت وجود سرمای دیررس بهاره ، دیربرگدهی اهمیت زیادی دارد. همچنین این ارقام از بلایت رهایی می یابند. اخیرا تلاش براین است که در ارقام دیربرگ، برداشت زودتر صورت گیرد.

مطالعات نشان داده ارقام دیر برگ نیاز سرمایی بیشتری دارند جوانه گلشان دیرتراز ارقام زودبرگ

تکامل می یابد .

بیشتر بخوانید:اهداف برنامه به نژادی گردوی ایرانی 

و به این ترتیب از خسارت سرما مصون می مانند. همچنین گزارش شده که ارقام دیربرگ لزوما فصل رشد طولانی روز ۱۵تری ندارند و بعضی از آنها ارقام همراه ارقام زودبرگ خزان می کنند.

در نتیجه ارقامی برای اصلاح و کشت مناسب هستند که قبل یا کمی بعد نسبت به فرانکت شروع به برگدهی کنند.

هموگام بودن:

خصوصیات مهم درخت گردو

خصوصیات مهم درخت گردو

یکی دیگر ازصفاتی که باید در نظر گرفت گلدهی گردو است. همانطور که قبلاً ذکر شد گردو درختی یک پایه است که گرده افشانی آن توسط باد انجام می شود و اگرچه گیاهی خود بارور است ولی به دلیل دیکوگامی درجاتی از دگرگشنی از خود نشان می دهد. اکثر ارقام گردو پیش نر هستند.

درجه دیکوگامی از سالی به سال دیگر متغییر است، لذا اصلاح رقمی که گلهای نر و ماده آن بطور همزمان بازشوند مطلوب است.

زیرا گلهای نر و ماده این ارقام در زمان گرده افشانی همپوشانی کافی دارند و می توانند گلهای ماده  ۶ روز همپوشانی دارند. همچنین ارقام همدیگر را بارور سازند. در درختان هموگام، دوره گلدهی گل های نر و ماده حداقل پروتوجینوس بهتر از ارقام پروتاندر هستند، زیرا اغلب درختان گردو پروتاندروس هستند که پیدا کردن گرده برای اینها دشوار می باشد.  

زمان خزان:

خصوصیات مهم درخت گردو

خصوصیات مهم درخت گردو

همچنین پیدا کردن ارقام مقاوم به سرما و ارقامی که برای سخت شدن پوست چوبی به فصل کوتاهتری نیاز دارند، باید مد نظر گرفته شود. زمان خزان هم مهم می باشد و نباید به بارندگی های اواخر فصل رشد برخورد کند زیرا بارندگی های اواخر تابستان و پاییز تاثیر منفی روی محصول دارند.

بیشتر بخوانید:اهداف برنامه به نژادی گردوی ایرانی 

این پدیده اهمیت زیادی برای گردو در مناطقی با زمستانهای سرد دارد. برای مثال شرایط آب و هوایی بلاروس برای پرورش گردو بسیار سخت است.به طوری که فصل عاری از یخبندان در جنوب غربی بلاروس ۱۴۷-۱۴۱ روز در شمال شرق ۱۶۰-۱۷۰ روز می باشد.

باشد و دارای تابستانهای خنک(مجموع دماهای بالای ۱۰ درجه سانتی گراد ۱۹۰۰-۲۵۰۰می باشد)و حداقل دمای زمستان به 

۴۴- درجه سانتی گراد نیز می رسد. در مناطقی که سرمای بهاره گلهای نر را ازبین می برد این صفت بسیار مهم ودارای اهمیت است.

منبع:برتر گردو

بیشتر بخوانید:

کاشت درخت گردو و سود دهی

بررسی تخصصی نژادی گردو

برای مشاهده مقالات دیگر اینجا کلیک کنید

آدرس:

نهالستان : میاندواب کوی تقی اباد نرسیده به سوگلی تپه روبروی پمپاژ اب شماره ۳
 دفتر : اورمیه میاندواب خ ۱۷شهریور نرسیده به تقاطع شهدا

شماره تماس:۰۹۱۴۱۸۳۲۳۹۳

اهداف برنامه به نژادی گردوی ایرانی

اهداف برنامه به نژادی گردوی ایرانی

در زمینه اصلاح گردو به منظور تولید میوه و چوب در کشور، تحقیقات محدودی صورت گرفته است و بیشتر تحقیقات انجام شده فقط منجر به شناسایی ژنوتیپ های برتر در توده های طبیعی و وارد کردن ارقام تجاری از خارج بوده است.

عملکرد بالا یک مشخصه مهم برای تولید اقتصادی گردو می باشد. میزان باردهی گردو وابسته به زمان گلدهی، عادت گلدهی، مقدار میوه روی شاخه های انتهایی و جانبی، وزن میوه و مغز و اندازه میوه می باشد. افزایش کمیت و کیفیت محصول به منظور دست یابی به بازارهای جهانی جز اهداف مهم اصلاح گردو است که نیازمند برنامه ریزی اساسی و درازمدت دارد.

در کشورهایی که خطر سرماهای دیررس بهاره یک تهدید به حساب می آید دیربرگدهی برای رهایی از خطرات سرمازدگی بسیار حائز اهمیت می باشد. به علاوه اگر زمان آزاد شدن دانه های گرده و پذیرش مادگی همزمان باشد بسیاری از مشکلات مربوط به عدم تامین گرده کافی برطرف می شود.

اهداف برنامه بهنژادی کالیفرنیا و فرانسه شامل ترکیب باردهی جانبی، عملکرد بالا، کیفیت مغز و دیربرگی می بدست آمد.۱۹۹۷ و فرانکت است که از برنامه های بهنژادی در فرانسه در سال Lara یک دورگ Fernorباشد.
وجودتعداد زیادی درختان بذری در کشور ما باعث تولید میوه هایی با ویژگی های ناهمگن شده است که این امر باعث شده کشور ما علی رغم اینکه سومین تولید کننده بزرگ دنیاست اما از نظر صادرات جایگاهی نداشته باشد.در صادرات این محصول کشوری که بتواند محصول زیادی را بطور منظم با کیفیت بالا تولید کند موفق تر است. با اجرای برنامه های اصلاحی می توان به این اهداف نزدیک شد.

امروزه با گزینش ارقام مرغوب و اجرای برنامه های اصلاحی می توان بازده اقتصادی درخت گردو را افزایش داد. سال است که در زمینه بهنژادی گردو فعالیت دارد تا ارقام برتر را شناسایی و معرفی کند. از ۵۱ کالیفرنیا بیش از Davisدانشگاه اهداف اصلاحی درختان گردو می توان به موارد زیر اشاره کرد:

میزان محصول

اهداف برنامه به نژادی گردوی ایرانی

اهداف برنامه به نژادی گردوی ایرانی

یکی از اهداف مهم در برنامه های بهنژادیی افزایش عملکرد است. عملکرد در خشک میوه ها تحت تأثیر عوامل زیر می باشد: تعداد گل های ماده تولید شده: که براساس تعداد جوانه هایی که در هر سال رشد می کنند، تعداد گل های موجود ۱ در هر شاخه تعیین می شود.

درصد تشکیل میوه:

برخی ارقام مانند فرانکت تنها باردهی انتهایی دارند و در انتهای هر شاخه معمولاً یک یا دو ۱ درصد تشکیل میوه داشته باشیم بازهم محصول کمی تولید می کند. ۱۱۱جوانه گل تولید می کند، بنابراین اگر درصد باردهی جانبی دارد. همچنین ارقام با باردهی ۹۱ تا ۴۱اما ارقام دیگر مانند پاین علاوه بر باردهی انتهایی، جانبی حدوداً دو برابر سریع تر از ارقام با باردهی انتهایی به بار می نشینند.

اندازه میوه:

اگرچه بزرگی میوه تأثیری بر روی عملکرد ندارد، اما معمولاً خشک میوه های بزرگتر درصد مغز ۲ گرم مغز ۷ تا ۵بیشتری دارند. بهترین وسیله اندازه گیری اندازه خشک میوه، وزن مغز است. اکثر ارقام امروزی گرم است.۱۱ تا ۱۱ گرم وزن دارند. یکی از اهداف بهنژادی رساندن وزن مغز به حدود ۹ تا ۷دارند و ارقام جدید

 اندازه درخت:

گاهی اوقات درختان کوچک ممکن است به اندازه درختان بزرگ و یا حتی بیشتر در واحد سطح ۳ محصول تولید کنند. تعداد میوه نمی تواند یک مشخصه خوب برای ارزیابی میانگین وزن میوه در درختان گردو باشد. به طوریکه در یک بررسی ، ژنوتیپ را داشت، اما میانگین وزن میوه و کیفیت میوه آن بالاتر ازسایر ژنوتیپ ها نبود.

میانگین ۲۳۳۶ بیشترین تعداد میوهPulcau5050 وزن میوه یک شاخص خوب برای انتخاب واریته های با عملکرد بالا نمی باشد.
باردهی جوانه جانبی

اهداف برنامه به نژادی گردوی ایرانی

اهداف برنامه به نژادی گردوی ایرانی

مهمترین بخش عملکرد که می تواند از طریق بهنژادی دستکاری شود، باردهی جوانه جانبی می باشد. در این نوع میوه دهی، جوانه های جانبی فصل جاری تولید گل می کنند.ویژگیهای باردهی جانبی یک فاکتور مهم در تعیین میزان عملکرد است. وارقامی که باردهی جانبی دارند تعداد میوه بیشتری تولید می کنند.

این ارقام به طور متوسط سه سال زودتر از آنهایی که به صورت انتهایی میوه می دهند به سن باردهی می رسندو عملکرد خیلی بالاتر و همچنین بطور منظم محصول میدهند.گزارش شده که ارقام دارای باردهی جانبی به علت زود برگدهی ، حساس به بلایت باکتریایی هستند،لذا باید ارقام دارای باردهی جانبی که دیربرگ هستند انتخاب شوند.

منبع:برتر گردو

بیشتر بخوانید:

کاشت درخت گردو و سود دهی

بررسی تخصصی نژادی گردو

برای مشاهده مقالات دیگر اینجا کلیک کنید

آدرس:

نهالستان : میاندواب کوی تقی اباد نرسیده به سوگلی تپه روبروی پمپاژ اب شماره ۳
 دفتر : اورمیه میاندواب خ ۱۷شهریور نرسیده به تقاطع شهدا

شماره تماس:۰۹۱۴۱۸۳۲۳۹۳

کاشت درخت گردو و سود دهی

کاشت درخت گردو و سود دهی

درختان گردو یک منبع بسیار با ارزش و سود ده هستند که در مدت زمان چند با کاشت نهال انبوه به صورت منظم و شبکه ای می توان در مدت زمان کمی به سود دهی عالی برسید و درآمد خوبی کسب کنید.

نهالستان برتر گردو به با ارائه بهترین و گونه های مختلف از نهال آماده خدمات رسانی به مشتریان عزیز در سراسر کشور هست و با درخواست نهال انتخاب در کم ترین زمان ممکن به دست شما خواهد رسید.

به گفته کارشناسان کشاورزی، درختان گردو سیاه و سفید، زمانی که کاشت آنها حداکثر رشد درخت برسد، می تواند در خاک خوب (برای تست خاک قبل از کاشت حتما آزمایش خاک انجام گیرد تا بتوانید زمان مکان کاشت مطمئن شوید که زمین انتخابی از هر نظر غنی باشد) یک نهال خوب می تواند در مدت  ۳ تا ۴ در سال به رشد خوبی برسد، و به ارتفاع متوسط  از ۱۰۰ سانتی متر  و ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر در قطر درخت باشد.

و از این زمان به بعد می تواند به سود دهی خوبی برسد و در طول مدت می تواند بهتر هم شود.

درختان سیاه گردو بومی به آمریکای مرکزی و شرقی هستند، بلکه در سایر نقاط کشور نیز کاشت و سود دهی خوبی دارند.و برای دو مصرف  آجیل و چوب بسیار پرورش می یابند.

یک باغ گیاه گردو می تواند چند سال به تولید کامل برسد،به طور تقریبی به درآمد فقط از طریق آجیل آن از ۳۰ تا ۵۰ میلیون  در هر هکتار از زمین می توانید برداشت مفید داشته باشید.

مزایا گردو سیاه

کاشت درخت گردو و سود دهی

کاشت درخت گردو و سود دهی

گردو سیاه دارای مزایای خوبی هستند و در صنعت بسیار کاربرد دارد و می توان از مزایای آن هم بهره برداری کنیم و به سود دهی بالایی برسیم.چوب گردو سیاه در صنعت مبلمان بسیار پر کاربرد هستند و مصرف بسیار بالایی برخوردار هست و می توان در هر هکتار مبلغ بسیار بالایی چوب بهره برد.

برای آوردن درآمد در حالی که درختان درخت گردو رشد می کنند، بسیاری از کاشت های جدید استفاده می کنند که از کشت دوگانه درختان با محصولات مرتعی برای برداشت و یا دامداری استفاده می کند. درختان در ردیف های به طور گسترده ای فاصله می گیرند، در حدود ۱۰۰ درخت در هر هکتار، با سایر استفاده ها از ردیف های بین نهال یا درختان می توان استفاده مفیدی کرد.

زمین های زراعی می تواند درآمد را از چهار راه مختلف را فراهم کند. برای چند سال اول، تنها درآمد حاصل از محصول کاشته شده بین درختان است. همانطور که درختان بزرگتر می شوند، آنها برای تولید گردو کاغذی آماده می شوند.

فاصله کاشت

کاشت درخت گردو و سود دهی

کاشت درخت گردو و سود دهی

فاصله باعث رشد سریع درختان و حذف یا برداشتن کمتر از درختان می شود.فضای بین درختان کاشته شده در حد استاندارد ۸ الی ۱۰ متر باشد تا بازدهی بسیار خوبی داشته باشد.

درختان گردو در زمان بسیار کم می توان به بهره برداری برسد و ثمره بسیار خوبی از آن برداشت و در زمان کاشت و سیستم آبیاری و هرز کردن نهال و طریقه کاشت و آشنایی بهتر در مقالات دیگر بهتر با آنها آشنا می شویم و تا اطلاعات بهتر و بیشتر از سیستم نهال و رشد داشته باشیم و بهترین برداشت و سود دهی داشته باشیم.

source

بیشتر بخوانید: مقالات

برای مشاهده مقالات دیگر اینجا کلیک کنید

آدرس:

نهالستان : میاندواب کوی تقی اباد نرسیده به سوگلی تپه روبروی پمپاژ اب شماره ۳
 دفتر : اورمیه میاندواب خ ۱۷شهریور نرسیده به تقاطع شهدا

شماره تماس:۰۹۱۴۱۸۳۲۳۹۳