نوشته‌ها

خصوصیات مهم درخت گردو

خصوصیات مهم درخت گردو

دیربرگ دهی

یکی از صفات مهم در مورد خصوصیت درخت گردو، دیر برگدهی است. ارقام تجاری در یک دوره یک ماهه شروع به رشد می کنند، زود برگده ترین رقم پاین است که از اواخر اسفند تا اوایل فروردین شروع به گلدهی می کند و دیر برگده ترین رقم فرانکت است که برگدهی آن از اواخر فروردین آغاز می شود و بقیه ارقام برگدهی بین این دو رقم دارند.
ارقام زودبرگده علاوه بر اینکه در معرض خطر سرمای بهاره هستند، دوره گلدهی و گرده افشانی آنها در زمان اوج بارندگی بهاره است و در نتیجه باعث شیوع بلایت بر روی برگ ها و میوه ها می شود.
در بسیاری کشورها تغییر در تاریخ برگدهی یکی از اهداف اصلی بهنژادی می باشد. بسیاری درختان گردو در اثر یخبندان های دیررس بهاره آسیب می بینند، درحالیکه ژنوتیپ های دیربرگ تحت تاثیر قرار نمی گیرند.

در فرانسه به علت وجود سرمای دیررس بهاره ، دیربرگدهی اهمیت زیادی دارد. همچنین این ارقام از بلایت رهایی می یابند. اخیرا تلاش براین است که در ارقام دیربرگ، برداشت زودتر صورت گیرد.

مطالعات نشان داده ارقام دیر برگ نیاز سرمایی بیشتری دارند جوانه گلشان دیرتراز ارقام زودبرگ

تکامل می یابد .

بیشتر بخوانید:اهداف برنامه به نژادی گردوی ایرانی 

و به این ترتیب از خسارت سرما مصون می مانند. همچنین گزارش شده که ارقام دیربرگ لزوما فصل رشد طولانی روز ۱۵تری ندارند و بعضی از آنها ارقام همراه ارقام زودبرگ خزان می کنند.

در نتیجه ارقامی برای اصلاح و کشت مناسب هستند که قبل یا کمی بعد نسبت به فرانکت شروع به برگدهی کنند.

هموگام بودن:

خصوصیات مهم درخت گردو

خصوصیات مهم درخت گردو

یکی دیگر ازصفاتی که باید در نظر گرفت گلدهی گردو است. همانطور که قبلاً ذکر شد گردو درختی یک پایه است که گرده افشانی آن توسط باد انجام می شود و اگرچه گیاهی خود بارور است ولی به دلیل دیکوگامی درجاتی از دگرگشنی از خود نشان می دهد. اکثر ارقام گردو پیش نر هستند.

درجه دیکوگامی از سالی به سال دیگر متغییر است، لذا اصلاح رقمی که گلهای نر و ماده آن بطور همزمان بازشوند مطلوب است.

زیرا گلهای نر و ماده این ارقام در زمان گرده افشانی همپوشانی کافی دارند و می توانند گلهای ماده  ۶ روز همپوشانی دارند. همچنین ارقام همدیگر را بارور سازند. در درختان هموگام، دوره گلدهی گل های نر و ماده حداقل پروتوجینوس بهتر از ارقام پروتاندر هستند، زیرا اغلب درختان گردو پروتاندروس هستند که پیدا کردن گرده برای اینها دشوار می باشد.  

زمان خزان:

خصوصیات مهم درخت گردو

خصوصیات مهم درخت گردو

همچنین پیدا کردن ارقام مقاوم به سرما و ارقامی که برای سخت شدن پوست چوبی به فصل کوتاهتری نیاز دارند، باید مد نظر گرفته شود. زمان خزان هم مهم می باشد و نباید به بارندگی های اواخر فصل رشد برخورد کند زیرا بارندگی های اواخر تابستان و پاییز تاثیر منفی روی محصول دارند.

بیشتر بخوانید:اهداف برنامه به نژادی گردوی ایرانی 

این پدیده اهمیت زیادی برای گردو در مناطقی با زمستانهای سرد دارد. برای مثال شرایط آب و هوایی بلاروس برای پرورش گردو بسیار سخت است.به طوری که فصل عاری از یخبندان در جنوب غربی بلاروس ۱۴۷-۱۴۱ روز در شمال شرق ۱۶۰-۱۷۰ روز می باشد.

باشد و دارای تابستانهای خنک(مجموع دماهای بالای ۱۰ درجه سانتی گراد ۱۹۰۰-۲۵۰۰می باشد)و حداقل دمای زمستان به 

۴۴- درجه سانتی گراد نیز می رسد. در مناطقی که سرمای بهاره گلهای نر را ازبین می برد این صفت بسیار مهم ودارای اهمیت است.

منبع:برتر گردو

بیشتر بخوانید:

کاشت درخت گردو و سود دهی

بررسی تخصصی نژادی گردو

برای مشاهده مقالات دیگر اینجا کلیک کنید

آدرس:

نهالستان : میاندواب کوی تقی اباد نرسیده به سوگلی تپه روبروی پمپاژ اب شماره ۳
 دفتر : اورمیه میاندواب خ ۱۷شهریور نرسیده به تقاطع شهدا

شماره تماس:۰۹۱۴۱۸۳۲۳۹۳