نهال گردو فرانکت (فرانسوی)

اصالت نهال گردو فرانکت (فرانسوی) نازک پوست میباشد .این رقم را میتوان به چندلر و فرنور و هارتلی به

صورت گرده افشان استفاده کرد .

دیر گل میباشد میتواند به سرمای بهاره میتواند مقاومت عالی نشان دهد ..متوسط میوه ۱۱ تا ۱۲ گرم میباشد .وزن داخلی۵٫۳ گرم و داخل این رقم سفید میباشد .

این رقم بیشتر به عنوان گرده زا در باغات استفاده میشود .

گردو فرانکت میتواند ۱۰۰۰تا۱۴۰۰ متر از سطح دریا جواب بدهد

در مناطقی که رطوبت بالایی دارند نمیتوان این گردو را کاشت نمود .

درخت این گردو از رقم های پیوندی دیگر بزرگ تر میباشد .از درخت چندلر پر تنومند و قدرتمند میباشد

این گردو به هیچ یک از بیماریها مشکلی ندارد .

بهترین گردویی هست که به کم ابی طاقت زیادی دارد .بهترین رقمی است که در زمین های خشگی

و کم ابی کشت نمود توان مقابله با کم ابی را دارد در صورت ندادن اب به مدت خیلی زیاد خشک نمیشود.

گردو فرانکت قبلن خواستگار خیلی زیادی داشت وبه وجود امدن گردو چندلر کمی از خواهان این

رقم کاسته است .

نهال گردو فرانکت (فرانسوی)  


جهت خرید نهال گردو  فرانکت (فرانسوی)  با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید


 

 دفتر : اورمیه میاندواب خ ۱۷شهریور نرسیده به تقاطع شهدا دفتر نهالستان مهندس سعید قاسمی

 ایمیل : nahalbartar@gmail.com

تلفن دفتر : ۰۴۴۴۵۲۸۱۸۰

مدیریت : ۰۹۱۴۱۸۳۲۳۹۳