نهال گردو توسیرگان

نهال گردو توسیرگان از گونه های محلی می باشد که خواهان کمتری دارد درختی زود گل و درختی بزرگ دارد

که چیدن این رقم خیلی سخت و  همچنین سمپاشی سخت می باشد

این رقم در مقایسه با گردو های جدید خیلی کم بارور و نمی تواند تا حد بیشتری از این گسترش پیدا کند.

نهال گردو توسیرگان


جهت خرید نهال گردو  توسیرگان با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید


 

 دفتر : اورمیه میاندواب خ ۱۷شهریور نرسیده به تقاطع شهدا دفتر نهالستان مهندس سعید قاسمی

 ایمیل : nahalbartar@gmail.com

تلفن دفتر : ۰۴۴۴۵۲۸۱۸۰

مدیریت : ۰۹۱۴۱۸۳۲۳۹۳